--------------- DXCCs Worked ----------------------
SM:  5  LA:  2  

-------------- Squares Worked ---------------------
JO58: 5  JO59: 2  

       QSOs  QSO Pts  SQRS   Score  DXCC  AVG DX   ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Claimed     7    314   2   1314  2    44.9Km  14ØKm LA2Z/JO59EJ
Calculated    7    314   2   1314  2    44.9Km  14ØKm LA2Z/JO59EJ


"59(9)" received:  57%
"59(9)" transmitted: 71%

----------------------------------------
Längesen man körde vertikalt. Men det blev några qso:n trots att antennen var precis utanför fönstret och SWR 3+ 
----------------------------------

                       Points      RS(T)
QSO# Time     Callsign    Locator  LOG ROBOT Mode  TX RX DXCC, Additional information from parser
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 200407 17:35 LA2Z      JO59EJ  140  140 SSB  55 54 LA (Norway) 
#002 200407 17:40 SK6QA      JO58UB   28   28 SSB  57 57 SM (Sweden) 
#003 200407 17:45 LA3S      JO59CC  118  118 SSB  59 52 LA (Norway) 
#004 200407 17:59 SM6OPW     JO58RG   1   1 SSB  59 59 SM (Sweden) 
#005 200407 18:02 SM6PVB     JO58RF   5   5 SSB  59 59 SM (Sweden) 
#006 200407 18:05 SM6UZ      JO58RG   1   1 SSB  59 59 SM (Sweden) 
#007 200407 18:22 SM6VTZ     JO58UJ   21   21 SSB  59 59 SM (Sweden)