--------------- DXCCs Worked ----------------------
SM:  11  LY:  1  OZ:  1  

-------------- Squares Worked ---------------------
JO99: 4  JO88: 1  JO89: 1  JO68: 1  JO86: 1  
JO69: 1  JP81: 1  KO15: 1  JO45: 1  JP8Ø: 1  


       QSOs  QSO Pts  SQRS   Score  DXCC  AVG DX   ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Claimed     13   4374   10   9374  3   336.5Km  5Ø8Km SM3BEI/JP81NG
Calculated   13   4374   10   9374  3   336.5Km  5Ø8Km SM3BEI/JP81NG


"59(9)" received:  8%
"59(9)" transmitted: 8%

----------------------------------------
Lite bättre resultat än väntat. Hört men inte kört: SM7DTE och SM7ECM, tyvärr hade dom lite för svårt att höra mig. 
----------------------------------

                       Points      RS(T)
QSO# Time     Callsign    Locator  LOG ROBOT Mode  TX RX DXCC, Additional information from parser
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 210921 17:20 SMØBSO     JO99BG  303  303 SSB  55 55 SM (Sweden) 
#002 210921 17:29 SKØCT      JO99BM  329  329 SSB  57 53 SM (Sweden) 
#003 210921 17:45 SMØFZH     JO99HI  323  323 SSB  53 42 SM (Sweden) 
#004 210921 17:50 SMØDJW     JO88WW  263  263 SSB  52 52 SM (Sweden) 
#005 210921 18:05 SMØRJV     JO89VJ  310  310 SSB  53 53 SM (Sweden) 
#006 210921 18:31 SM6BFE     JO68DQ  323  323 SSB  55 55 SM (Sweden) 
#007 210921 18:36 SM7LCB     JO86GH   49   49 SSB  59 59 SM (Sweden) 
#008 210921 18:54 SM4GGC     JO69RK  345  345 SSB  55 55 SM (Sweden) 
#009 210921 19:02 SM3BEI     JP81NG  508  508 SSB  55 55 SM (Sweden) 
#010 210921 19:08 SKØEN      JO99JX  390  390 SSB  55 55 SM (Sweden) 
#011 210921 19:11 LY2R      KO15KP  425  425 SSB  55 55 LY (Lithuania) 
#012 210921 19:16 OZ3Z      JO45UN  428  428 SSB  55 53 OZ (Denmark) 
#013 210921 19:34 SM5EPO     JP8ØMC  378  378 SSB  53 53 SM (Sweden)