--------------- DXCCs Worked ----------------------
SM:  24  LA:  2  OZ:  2  OH:  2  DL:  1  


-------------- Squares Worked ---------------------
JO57: 3  JO89: 3  JO67: 3  JO65: 3  JO46: 2  
JO99: 2  JO66: 2  JO77: 1  JO59: 1  KP1Ø: 1  
JO58: 1  JO48: 1  KPØØ: 1  JO64: 1  JO79: 1  
JO97: 1  JP71: 1  JP8Ø: 1  JO69: 1  JO88: 1  


       QSOs  QSO Pts  SQRS   Score  DXCC  AVG DX   ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Claimed     31   7962   20   17962  5   256.8Km 665.18Km OH1OP/KP1ØCR
Calculated   31   7962   20   17962  5   256.8Km  666Km OH1OP/KP1ØCR


"59(9)" received:  6%
"59(9)" transmitted: 3%

----------------------------------------
Körde hela testen för första gången det här årtusendet. Kul att det stadigt funkar med OH härifrån. FT8 gör att man når längre och får fler men tristare kontakter. Tror inte på separat MGM-test annan veckodag. Istället kanske dela upp den ordinarie testen tidsmässigt eller kanske t.o.m. tillåta duplikat mellan MGM och CW/SSB 
----------------------------------

                       Points      RS(T)
QSO# Time     Callsign    Locator  LOG ROBOT Mode  TX RX DXCC, Additional information from parser
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 211102 18:08 SM6GXV     JO57XJ   34   34 MGM  58 59 SM (Sweden) 
#002 211102 18:17 SM6RSE     JO58RG   76   76 MGM  53 56 SM (Sweden) 
#003 211102 19:06 LB2WD      JO48HM  226  226 MGM  54 55 LA (Norway) 
#004 211102 19:19 SM6TZL     JO67IL   42   42 MGM  53 56 SM (Sweden) 
#005 211102 19:21 SM7DTT     JO65LJ  260  260 MGM  54 58 SM (Sweden) 
#006 211102 19:23 SM6WHY     JO57XR   11   11 MGM  57 58 SM (Sweden) 
#007 211102 19:25 SM7DOX     JO66LD  179  179 MGM  54 56 SM (Sweden) 
#008 211102 19:27 SM6FZO     JO66HT  102  102 MGM  55 58 SM (Sweden) 
#009 211102 19:31 SM7EGM     JO65TK  267  267 MGM  52 54 SM (Sweden) 
#010 211102 19:36 SB7A      JO65OI  268  268 MGM  56 57 SM (Sweden) 
#011 211102 19:41 SA6CME     JO57XQ   10   10 MGM  57 56 SM (Sweden) 
#012 211102 19:43 SM7UKH     JO77IP  154  154 MGM  53 55 SM (Sweden) 
#013 211102 19:46 OZ2ND      JO46LD  258  258 MGM  52 56 OZ (Denmark) 
#014 211102 19:51 LA3S      JO59CD  197  197 MGM  53 54 LA (Norway) 
#015 211102 19:52 OH1OP      KP1ØCR  666  666 MGM  53 55 OH (Finland) 
#016 211102 19:56 SA5ACR     JO88FR  279  279 MGM  54 55 SM (Sweden) 
#017 211102 20:01 SMØWXV     JO89XG  382  382 MGM  53 54 SM (Sweden) 
#018 211102 20:02 SMØEZZ     JO89XG  382  382 MGM  54 56 SM (Sweden) 
#019 211102 20:05 OH1ND      KPØØXL  641  641 MGM  54 56 OH (Finland) 
#020 211102 20:17 DF5VAE     JO64RK  371  371 MGM  52 54 DL (Fed. Rep. of Germany) 
#021 211102 20:23 SM4R      JO79MD  235  235 MGM  53 54 SM (Sweden) 
#022 211102 20:25 SM1FMT     JO97DP  367  367 MGM  53 54 SM (Sweden) 
#023 211102 20:29 SM6DHD     JO67MQ   55   55 MGM  59 59 SM (Sweden) 
#024 211102 20:58 SM4DXO     JP71SB  423  423 MGM  53 56 SM (Sweden) 
#025 211102 21:03 SM3LBN     JP8ØIO  417  417 MGM  56 58 SM (Sweden) 
#026 211102 21:27 SM6KTO     JO67FI   43   43 MGM  54 55 SM (Sweden) 
#027 211102 21:41 SM4GGC     JO69RK  210  210 MGM  56 56 SM (Sweden) 
#028 211102 21:46 SEØX      JO99FE  405  405 MGM  52 54 SM (Sweden) 
#029 211102 21:49 OZ1ADL     JO46XC  220  220 MGM  53 58 OZ (Denmark) 
#030 211102 21:56 SMØBSO     JO99BG  391  391 MGM  52 54 SM (Sweden) 
#031 211102 21:58 SMØKAK     JO89XK  391  391 MGM  52 55 SM (Sweden)