--------------- DXCCs Worked ----------------------
SM:  28  OZ:  6  OH:  5  YL:  4  ES:  4  
LY:  3  LA:  2  OHØ: 2  SP:  1  

-------------- Squares Worked ---------------------
JO89: 5  JO46: 4  JO99: 3  JO68: 3  KO16: 2  
KPØØ: 2  JO59: 2  JO65: 2  JO88: 2  JO77: 2  
JO75: 2  JP7Ø: 2  JO79: 1  JO97: 1  KP1Ø: 1  
JO45: 1  JO66: 1  KP2Ø: 1  KOØ8: 1  KO29: 1  
KO49: 1  JP93: 1  JP8Ø: 1  KO24: 1  KP31: 1  
JO83: 1  KO15: 1  JO86: 1  JP71: 1  KO14: 1  
KPØ2: 1  KO18: 1  KO37: 1  KO26: 1  JO58: 1  
KP11: 1  

       QSOs  QSO Pts  SQRS   Score  DXCC  AVG DX   ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Claimed     58   20209   38   39209  0   348.4Km  666Km LY2WR/KO24FO
Calculated   55   18834   36   36834  9   342.4Km  666Km LY2WR/KO24FO

-- Calculated valid QSO COUNT differs from claimed QSO COUNT by -3
-- Calculated TOTAL score differs from claimed TOTAL score by -2375
-- Calculated QSO SCORE differs from claimed QSO score by -1375
-- Calculated SQUARES differs from claimed SQUARES by -2

"59(9)" received:  36%
"59(9)" transmitted: 16%

----------------------------------------
Bara ett QSO via Au. Ca 14 QSO via ACS. Lite tropo mot LA och OH6. Dessutom mot OZ i slutet av testen. Smått frustrerande att höra närbelägna stationer ropa på F och andra fantastiska DX! Här hördes inget. Körde FT8 sista timmen. För att minska QRM problemen i SM0 på FT8 frekvensen under tester så har 12st av oss kommit överens om att endast köra CQ i ANDRA passet. Det hjälper! 
----------------------------------

                       Points      RS(T)
QSO# Time     Callsign    Locator  LOG ROBOT Mode  TX RX DXCC, Additional information from parser
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 221004 17:06 SMØBSO     JO99BG   21   21 CW   599 599 SM (Sweden) 
#002 221004 17:07 LY2FN      KO14XV  621  621 CW   559 579 LY (Lithuania) 
#003 221004 17:15 SMØKFV     JO89TN   24   24 SSB  59 59 SM (Sweden) 
#004 221004 17:25 LY2WR      KO24FO  666  666 CW   559 599 LY (Lithuania) 
#005 221004 17:27 LY2R      KO15VS  536  536 CW   559 599 LY (Lithuania) 
#006 221004 17:28 SM4HFI     JP7ØTO  184  184 CW   579 579 SM (Sweden) 
#007 221004 17:40 SM4DXO     JP71SB  225  225 MGM  57 58 SM (Sweden) 
#008 221004 17:43 OH6PA      KPØ2PL  384  384 CW   559 559 OH (Finland) 
#009 221004 17:48 SM5EJW     JO89KG   65   65 CW   599 599 SM (Sweden) 
#010 221004 17:52 SK5ØEI     JO68VK  264  264 CW   599 599 SM (Sweden) 
#011 221004 17:55 SK6HD      JO68SD  293  293 CW   559 559 SM (Sweden) 
#012 221004 18:00 OV3T      JO46CM  660  660 CW   519 559 OZ (Denmark) 
#013 221004 18:01 SM6DJH     JO58PI  402  402 CW   579 579 SM (Sweden) 
#014 221004 18:06 SM4IAZ     JO79NC  166  166 CW   559 599 SM (Sweden) 
#015 221004 18:15 SP2FRY     JO83WR  635  635 CW   419 599 SP (Poland) 
#016 221004 18:18 YL2AJ      KO16OX  412  412 CW   559 559 YL (Latvia) 
#017 221004 18:19 YL2AO      KO16DK  421  421 CW   559 559 YL (Latvia) 
#018 221004 18:24 YL2RN      KO26CJ  501  501 CW   559 599 YL (Latvia) 
#019 221004 18:31 YL2FZ      KO37QI  595  595 CW   519 559 YL (Latvia) 
#020 221004 18:32 ES8PW      KO18VM  350  350 SSB  55 59 ES (Estonia) 
#021 221004 18:37 SP2IPK     JP93LR  481   0 CW   529 529 SP (Poland) -- locator/dxcc mismatch. JP93 is not valid for this DXCC 
#022 221004 18:46 SM7GVF     JO77GA  335  335 CW   559 559 SM (Sweden) 
#023 221004 18:48 SM4HCM     JP7ØRL  182  182 CW   559 579 SM (Sweden) 
#024 221004 18:51 SM7DTE     JO75CN  486  486 CW   529 539 SM (Sweden) 
#025 221004 18:53 SM5KQS     JO88IT  100  100 CW   559 559 SM (Sweden) 
#026 221004 18:54 SM7ECM     JO65PU  486  486 CW   559 559 SM (Sweden) 
#027 221004 18:54 SMØEZZ     JO89XG   19   19 CW   599 599 SM (Sweden) 
#028 221004 19:01 SM7ATL     JO86EQ  320  320 CW   559 579 SM (Sweden) 
#029 221004 19:04 LAØBY      JO59IX  411  411 CW   559 569 LA (Norway) 
#030 221004 19:05 LA2Z      JO59EJ  429  429 CW   599 599 LA (Norway) 
#031 221004 19:12 SMØPYH     JO99DK   19   19 SSB  57 59 SM (Sweden) 
#032 221004 19:13 OHØBHU     KPØØCF  154  154 SSB  53 59 OH0 (Aland Islands) 
#033 221004 19:15 OH4GGW     KP31MO  552  552 SSB  41 55 OH (Finland) 
#034 221004 19:23 SM1I      JO84CE  594   0 CW   419 559 SM (Sweden) -- locator/dxcc mismatch. JO84 is not valid for this DXCC 
#035 221004 19:24 SK1BL      JO97HK  226  226 CW   559 599 SM (Sweden) 
#036 221004 19:25 SM5EPO     JP8ØMC   91   91 CW   559 579 SM (Sweden) 
#037 221004 19:34 SMØKBD     JO99AK   5   5 SSB  59 59 SM (Sweden) 
#038 221004 19:38 SA3AJG     JP93JH  434  434 SSB  52 59 SM (Sweden) 
#039 221004 19:38 SM5FGQ     JO88BK  154  154 SSB  55 58 SM (Sweden) 
#040 221004 19:43 SMØNZY     JO89WI   11   11 SSB  59 59 SM (Sweden) 
#041 221004 19:43 OZ1BEF     JO46OE  632  632 CW   559 559 OZ (Denmark) 
#042 221004 19:47 ES4RM      KO49AL  570  570 CW   559 559 ES (Estonia) 
#043 221004 19:49 ES2AFF     KO29EE  366  366 SSB  57 57 ES (Estonia) 
#044 221004 19:55 ESØFX      KOØ8XL  253  253 CW   559 579 ES (Estonia) 
#045 221004 20:05 OH4LA      KP2ØLG  402  402 CW   55A 59A OH (Finland) 
#046 221004 20:11 SM7MBH     JO75EM  486  486 MGM  52 53 SM (Sweden) 
#047 221004 20:15 ØH1F      KPØ1TK  300   0 MGM  53 53 ?? (Unknown DXCC) -- Invalid DXCC. QSO invalid. -- locator/dxcc mismatch. KP01 is not valid for this DXCC 
#048 221004 20:21 SMØWXV     JO89VL   11   11 MGM  59 58 SM (Sweden) 
#049 221004 20:23 SM7UKH     JO77IP  275  275 MGM  53 53 SM (Sweden) 
#050 221004 20:27 SM6BFE     JO68DQ  335  335 MGM  55 58 SM (Sweden) 
#051 221004 20:41 OZ1ADL     JO46XC  602  602 MGM  53 55 OZ (Denmark) 
#052 221004 20:42 OZ8PG      JO66EC  497  497 MGM  53 55 OZ (Denmark) 
#053 221004 20:45 SM7WW      JO65OR  500  500 MGM  54 53 SM (Sweden) 
#054 221004 20:46 OZ4VW      JO45UT  635  635 MGM  54 55 OZ (Denmark) 
#055 221004 20:47 OH1OP      KP1ØCR  276  276 MGM  53 53 OH (Finland) 
#056 221004 20:55 OG3Z      KP11MK  357  357 MGM  53 53 OH (Finland) 
#057 221004 20:56 OHØAZX     KPØØIF  178  178 MGM  55 59 OH0 (Aland Islands) 
#058 221004 20:59 OZ7KJ      JO46ML  620  620 MGM  54 53 OZ (Denmark)