--------------- DXCCs Worked ----------------------
SM:  18  OH:  3  ES:  3  UA:  1  YL:  1  
OZ:  1  

-------------- Squares Worked ---------------------
JP7Ø: 3  KO29: 2  JO68: 2  JO89: 2  JO99: 2  
JO86: 2  KPØ2: 1  JO65: 1  KP1Ø: 1  KOØ8: 1  
JO79: 1  KP11: 1  JO75: 1  KO37: 1  JO58: 1  
KO49: 1  JO67: 1  KPØ3: 1  JP73: 1  JO66: 1  


       QSOs  QSO Pts  SQRS   Score  DXCC  AVG DX   ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Claimed     27   9270   20   19270  6   343.3Km  625Km R1DM/KO49XQ
Calculated   27   9270   20   19270  6   343.3Km  625Km R1DM/KO49XQ


"59(9)" received:  22%
"59(9)" transmitted: 22%

----------------------------------------
Hopplöst med flygen mot SP ikväll. vår ADS-B mottagare som lyssnar på flygens beacon-sändare ser normalt ca 450 km. Men under testen märkte jag att ADS_B tappade kontakten just när flygen kom in över Gotland (drygt 200km) och så kom flygen tillbaks igen på vår radarbild när de passerat Gotland. Vår sweet spot att köra SP2 ligger över Gotland. När ADS_B inte hör flyget längre så går inte heller vår 23cm signal fram till flyget. Det är ett ovanligt vågutbredningsfenomen som vi sett tidigare i år. Som tur är ovanligt men väldigt irriterande. Tack till alla för i år. God Jul och Gott nytt År. 
----------------------------------

                       Points      RS(T)
QSO# Time     Callsign    Locator  LOG ROBOT Mode  TX RX DXCC, Additional information from parser
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 221220 18:03 OH3TR      KP11VK  317  317 CW   599 599 OH (Finland) 
#002 221220 18:06 SM6VTZ     JO58UJ  440  440 CW   559 559 SM (Sweden) 
#003 221220 18:08 SMØRJV     JO89VJ   86   86 CW   599 599 SM (Sweden) 
#004 221220 18:13 SMØFZH     JO99HI   71   71 SSB  59 59 SM (Sweden) 
#005 221220 18:14 SMØEZZ     JO89XG   92   92 SSB  54 54 SM (Sweden) 
#006 221220 18:25 SM7HGY     JO86DR  390  390 SSB  55 55 SM (Sweden) 
#007 221220 18:29 SM4ONW     JP7ØQN  200  200 CW   579 579 SM (Sweden) 
#008 221220 18:31 SM4L      JP7ØWS  183  183 SSB  57 58 SM (Sweden) 
#009 221220 18:35 SK4AO      JP7ØTO  188  188 CW   579 569 SM (Sweden) 
#010 221220 18:44 SM3KPX     JP73HI  435  435 CW   569 559 SM (Sweden) 
#011 221220 18:47 SM2HTI     KPØ3DQ  420  420 SSB  54 55 SM (Sweden) 
#012 221220 18:52 SM6CEN     JO67AJ  485  485 CW   559 559 SM (Sweden) 
#013 221220 18:58 R1DM      KO49XQ  625  625 CW   559 599 UA (European Russia) 
#014 221220 19:01 ES2MC      KO29GG  333  333 CW   559 559 ES (Estonia) 
#015 221220 19:05 YL2FZ      KO37QI  576  576 CW   559 559 YL (Latvia) 
#016 221220 19:09 SMØBSO     JO99BG   88   88 SSB  59 59 SM (Sweden) 
#017 221220 19:12 SM7DTE     JO75CN  562  562 CW   579 559 SM (Sweden) 
#018 221220 19:18 ES2JL      KO29LL  350  350 CW   559 559 ES (Estonia) 
#019 221220 19:23 SM6BFE     JO68DQ  396  396 CW   579 579 SM (Sweden) 
#020 221220 19:26 SM4CSK     JO79LG  230  230 CW   599 579 SM (Sweden) 
#021 221220 19:31 ESØFX      KOØ8XL  246  246 SSB  59 59 ES (Estonia) 
#022 221220 19:38 SM6VFZ     JO68MB  392  392 CW   579 579 SM (Sweden) 
#023 221220 19:50 SM7LCB     JO86GH  429  429 CW   559 559 SM (Sweden) 
#024 221220 20:03 OH3DP      KP1ØTT  282  282 CW   569 579 OH (Finland) 
#025 221220 20:05 SM7ECM     JO65PU  562  562 CW   579 559 SM (Sweden) 
#026 221220 20:22 OH6PA      KPØ2PL  309  309 CW   539 559 OH (Finland) 
#027 221220 20:39 OZ9GE      JO66CB  583  583 CW   559 559 OZ (Denmark)