--------------- DXCCs Worked ----------------------
SM:  1  

-------------- Squares Worked ---------------------
JO99: 1  

       QSOs  QSO Pts  SQRS   Score  DXCC  AVG DX   ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Claimed     1    64   1    756  0     16Km   64Km SKØEN/JO99JX
Calculated    1    256   1    756  1     64Km   64Km SKØEN/JO99JX

-- Calculated QSO SCORE differs from claimed QSO score by 192

"59(9)" received:  0%
"59(9)" transmitted: 0%

----------------------------------------
QSO med SM7ECM 499km via ACS på 5,7GHz var kul! Har bara lyckats 1-2 ggr förut. QSO med OH2AXH 407km via ACS var märkligt, när planet för länge sedan hade passerat bästa punkten (men fortfarande låg på/nära vår path så dök han upp JÃäTTESTARK i 30 sekunder. Signalen dök som en sten. SM6VTZ 389km brukar bli bästa QSO via tropo, men gav bara svaaagt spår på skärmen. OH0AXH/OH0FM 127km lite starkare än vanligt på 5 & 10GHz, men QSO på 2,4 och 24GHz lyckades inte. 73 de Lasse Hasse Thomas 
----------------------------------

                       Points      RS(T)
QSO# Time     Callsign    Locator  LOG ROBOT Mode  TX RX DXCC, Additional information from parser
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 230228 20:26 SKØEN      JO99JX   64   64 SSB  55 56 SM (Sweden)