--------------- DXCCs Worked ----------------------
SM:  2  DL:  1  OZ:  1  

-------------- Squares Worked ---------------------
JO75: 1  JO77: 1  JO5Ø: 1  JO54: 1  

       QSOs  QSO Pts  SQRS   Score  DXCC  AVG DX   ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Claimed     4   16896   4   18896  3    264Km  6ØØKm DL6NCI/JO5ØVI
Calculated    4   16896   4   18896  3    264Km  6ØØKm DL6NCI/JO5ØVI


"59(9)" received:  0%
"59(9)" transmitted: 0%

----------------------------------------
Märks att det är semestertider. Saknade många stationer.Konditionerna bra längs med västkusten till SM6.I övriga riktningar sämre än en kall vinterdag. 
----------------------------------

                       Points      RS(T)
QSO# Time     Callsign    Locator  LOG ROBOT Mode  TX RX DXCC, Additional information from parser
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 180724 17:22 OZ3ZW      JO54RS  2352  147 SSB  55 58 OZ (Denmark) -- calculated points differs from claimed by -2205! 
#002 180724 18:16 DL6NCI     JO5ØVI  9600  600 CW   559 559 DL (Fed. Rep. of Germany) -- calculated points differs from claimed by -9000! 
#003 180724 18:45 SM7GEP     JO77IP  3824  239 CW   559 569 SM (Sweden) -- calculated points differs from claimed by -3585! 
#004 180724 19:35 SM7DTE     JO75CN  1120   70 CW   519 579 SM (Sweden) -- calculated points differs from claimed by -1050!