Installation/start av LOGGER

Ursprungligen skriven av Tommy/SM7NZB.

Redigerad och uppdaterad av Ulf/SM0LCB.


Gå till http://sm7lcb.shacknet.nu/logger. Klicka på logxxx.exe (xxx anger versionsnummret t.ex. anger 114 att det är version 1.14) och välj spara. Sparar den i en egen katalog som heter t.ex. Logger. Dubbelklicka på filnamnet så packas den upp och skapar flera underkataloger. Om du har ett program som hanterar PKZIP filer så kan då hämta hem denna filen om du av en eller annan anledning inte vill använda den självuppackande filen.

Dubbelklicka nu på Logger.exe så får du bilden nedan.

Du får här möjligheten att göra en enkel konfiguration av programmet. Svara ja på ovanstående fråga och mata sedan in aktuell anropssignal och lokator när denna ruta kommer upp. Avsluta denna inmatning med ESC knappen. Du får nu möjlighet att skriva in den adress mm. Avsluta även denna inmatning med ESC knappen. Nu är du klar för att börja logga kontakter i en ny log (se startbild nedan).


LOGGER har mallar (templates) för olika tester, stationsplatser och ansvarig operatör. Med LOGGER följer ett antal mallar för olika tester. Vid den enkla konfigurationen ovan skapades en stationsplatsmall samt en ansvarig operatörsmall men samma namn som den anropssignal du använde vid konfigurationen. De här mallarna kan ändras, tas bort samt ny kan skapas genom att vid LOGGER start meny ange ALT + L samt välja "Edit template" (d.v.s ändra mallar). Man därefter välja att ändra mall för test, station eller ansvarig operatör. Nedan visas en del av inställning av stationsmallen.

Observera vill man ändra data i någon mall bör man göra detta innan man startar en test som skall använda mallen. Information från valda mallar kommer att kopieras över till den skapade testen. Vissa justeringar kan göras av inställningar i aktuell test.

"Callsign", "Locator" och "Log directory" är ifyllda från den förenklade konfigurationen. Vid valet "Station for bands" kan man mata in en beskrivning av din station för önskat band. Använd gärna formatet "RIGG, POWER, ANTENNA" (observera kommatecken), typ "IC-910, 100W, 15el Cue-Dee 15mAGL".


Nu har startbilden förändrats och i lilla rutan står det Open contest. Välj New + ENTER, Välj NAC 144, Välj Online eller Offline + ENTER. Vid offline inmatning skriv in testens datum.


Börja med klockslag, mellanslag flyttar dig mellan de olika fälten. Skriv in given och mottagen RST, mellanslag flyttar dig till Locator därefter ENTER så är kontakten registrerad på hårddisken. Nästa klockslag behöver du bara skriva 2 sista siffrorna (om det är inom 1 timme). Vill du byta MODE till CW så tryck Ctrl + M. Fortsätt så till alla QSO är inmatade.


För att avsluta LOGGER välj ALT + L för att öppna övre menyn, gå ner till Exit och tryck ENTER.

För mera inforamtion om hur använda LOGGER se den engelska hjälptexten som finns under menyvalet Help (Alt + H). På svenska finns även en PDF-beskrivning som gäller för LOGGER version 1.10. Det gäller till stora delar även för senare versioner även om vissa delar har ändrats.


Om du vill skiva en kommentat till testen så välj "Comment on contest". Denna kommentar kommer då med i L_COMM.TXT filen samt i EDI-filen som du skall skicka till testledaren. Avsluta LOGGER via "Exit LOGGER" eller "Back to startmenu" om du detta önskar.


Vid "Exit LOGGER" + ENTER så stängs programmet. Det har nu skapats två nya kataloger "CALL".log och "CALL".htm. Se detta med utforskaren eller liknade.

I "CALL".log katalogen finns en katalog med testens "datum.log". I denna mapp ligger några filer, bl.a. finns EDI-filen med namet ".EDI" på slutet är den som du skall sända in till testledaren. Den file har redan ett unikt filnamn.

I katalogen "CALL".htm finns samma underkataloger för alla testerna men i html-format. Denna katalog kan man t.ex. lägga upp på sin hemsida om man vill visa upp sin logg på internet. Startsidan är index.htm som uppdateras efter varje avslutad test.

Ett alternativt sätt om du t.ex. kör LOGGER på en dator och internet på en annan är att kopiera över aktuell test på diskett. Detta görs på följande sätt.

Ansluta aktuell test vid "Exit LOGGER" + ENTER så stängs programmet.

Starta upp LOGGER igen och tryck ALT + L för att öppna menyn i överkanten. Välj "Copy to floppy disc" (kopiera loggfiler till diskett) och troligen valet "Last... contest" (d.v.s. den senast körda testen). Vid kopieringen kommer du att erhålla ett antal filer på disketten. Bland annat en eller flera som slutar med EDI. Det är de här filerna som skall skickas till testledaren. 

Man kan även importera filerna på disketten till LOGGER på annan dator genom att använda ALT + L och välja "Copy from floppy disc" (kopiera loggfiler från diskett) men det är lite överkurs.


För att skicka filen starta din e-mail program och skriv in till adress till testledaren för NAC testerna vhfcontest@ssa.se. OBS fel på bilden nedan !

Ange som subject/ämne vilken test det gäller i formatet
"test månad och använt CALL" samt en kort hälsning i texten.


För att bifoga EDI-filen klicka på Insert/Infoga. Flytta dig till den mappen som testloggen ligger i eller diskett om du detta är aktuellt. Markera EDI-filen (eventuellt filerna för t.ex. mikrovågstesterna). Klicka på Attach/Bifoga och sen är det bara att klicka på Send/Skicka.


Detta var en enkel beskrivning av installation/start av LOGGER version 1.10 och högre.