Hur göra i LOGGER
Ursprungligen skriven av Tommy/SM7NZB.
Redigerad och uppdaterad av Ulf/SM0LCB.

Om du vill lägga till tex ett portabel-QTH.

Gör ALT-L direkt vid startbilden, välj sedan Edit template


Välj STATION.


Du fårupp en ruta med befintliga Stations, tryck på INS knappen för att addera en ny station.


Ge ett NAMN åt denna STATION, tex  SM6L-RAM för RAMBERGET

 


Skriv in CALL + Locator på ditt nya portabel-QTH


När du gjort ESC hela vägen tills Logger stängs så starta om och välj contest och station och denna gång ditt portabel-QTH

 

 Nu kan du köra med din nya station och den nya Callet och locatorn används.Detta var en enkel HUR GÖRA MER i LOGGER för version 1.10 och högre.