Results SSA May contest


Kommentarer från EDI-loggarna
Övriga Kommentarer bla från VUSHF@FRO.SE reflektorn
SL0ZS SM0LCB OZ1IEP

A - 50MHz Single Op

Nr Call    Loc QSO Score BestQSO      km
1  SM3BEI   JP81  2  1372 SK0UX/JO99BM   203
2  OZ1IEP   JO55  3  1176 SK7MW/JO65MJ   85
3  OZ2M    JO65  1  535 OZ1IEP/JO55XU   35
4  SM7HGY   JO86  1  529 SM7XWI/JO86EX   29
4  SM7XWI   JO86  1  529 SM7HGY/JO86DR   29
6  SM0LCB   JO89  1  521 SK0UX/JO99BM   21

Best DX:

SM3BEI - SK0UX/JO99BM  203km
OZ1IEP - SK7MW/JO65MJ   85km
OZ2M  - OZ1IEP/JO55XU  35km
SM7HGY - SM7XWI/JO86EX  29km
SM7XWI - SM7HGY/JO86DR  29km
SM0LCB - SK0UX/JO99BM   21km

B - 50MHz Multi Op

Nr Call    Loc QSO Score BestQSO      km
1  SK0UX    JO99  4  1265 SM3BEI/JP81NG  203
2  SL0ZS    JO89  1  517 SK0UX/JO99BM   17

Best DX:

SK0UX  - SM3BEI/JP81NG  203km
SL0ZS  - SK0UX/JO99BM   17km

C - 144MHz Single Op

Nr Call    Loc QSO Score BestQSO      km
1  OZ2LD    JO54 158 73153 OM3KEE/JN88UU  787
2  SM7WT    JO65 82 60974 DJ2IE      843
3  OZ1IEP   JO55 132 58840 PE1HWO/JO21GV  656
4  OZ2PBS   JO55 60 28012* OK2KKW/JO60JJ  559
5  OZ1DLD   JO45 28 19647 DL9NEF/JN59OP  660
6  OZ5BD    JO65 11  6634 DK0TR/JO40QL   593
7  SM3BEI   JP81  8  4159 SM2VBK/KP15BO  542
8  OZ2M    JO65  6  4094 DF0MTL/JO60OM  582
9  SM7XWI   JO86  7  2757 SK0UX/JO99BM   301
10 SM0LCB   JO89  5  2713 OZ1IEP/JO55XU  529
11 SM2VBK   KP15  2  2249 SK0UX/JO99BM   707
12 SM7XON   JO87  3  2114 OZ1IEP/JO55XU  312
13 SM0LYC   JO99  4  1839 SM3BEI/JP81NG  240
14 SM7HGY   JO86  3  1376 SK0UX/JO99BM   329

Best DX:

SM7WT  - DJ2IE      843km
OZ2LD  - OM3KEE/JN88UU  787km
SM2VBK - SK0UX/JO99BM  707km
OZ1DLD - DL9NEF/JN59OP  660km
OZ1IEP - PE1HWO/JO21GV  656km
OZ5BD  - DK0TR/JO40QL  593km
OZ2M  - DF0MTL/JO60OM  582km
OZ2PBS - OK2KKW/JO60JJ  559km
SM3BEI - SM2VBK/KP15BO  542km
SM0LCB - OZ1IEP/JO55XU  529km
SM7HGY - SK0UX/JO99BM  329km
SM7XON - OZ1IEP/JO55XU  312km
SM7XWI - SK0UX/JO99BM  301km
SM0LYC - SM3BEI/JP81NG  240km

D - 144MHz Multi Op

Nr Call    Loc QSO Score BestQSO      km
1  SK7JM    JO65 265 143589 DK0ALK/JN38TD  918
2  SK0UX    JO99 28 18781 SM2VBK/KP15BO  707
3  OH4LA    KP20  6  3445 SK0UX      390
4  SL0ZS    JO89  3  1566 OZ1IEP/JO55XU  532

Best DX:

SK7JM  - DK0ALK/JN38TD  918km
SK0UX  - SM2VBK/KP15BO  707km
SL0ZS  - OZ1IEP/JO55XU  532km
OH4LA  - SK0UX      390km

E - 432MHz Single Op

Nr Call    Loc QSO Score BestQSO      km
1  OZ6HY    JO45 44 19232 OK1KZE      641
2  OZ0XX    JO54 16  6633 OK2KKW      495
3  OZ1DLD   JO45 10  5295 DK0CWC/JO60RR  592
4  SM3BEI   JP81  6  2880 SM2VBK/KP15BO  542
5  SM7HGY   JO86  2  958 SK0UX/JO99BM   329
6  SM0LYC   JO99  2  878 SM3BEI/JP81NG  240
7  SM2VBK   KP15  1  842 SM3BEI/JP81NG  542
8  SM7XWI   JO86  2  649 SM7HGY/JO86DR   29
9  SM0LCB   JO89  1  321 SK0UX/JO99BM   21
10 SM7XON   JO87  1  320 SM7XWI/JO86EX   20

Best DX:

OZ6HY  - OK1KZE     641km
OZ1DLD - DK0CWC/JO60RR  592km
SM3BEI - SM2VBK/KP15BO  542km
SM2VBK - SM3BEI/JP81NG  542km
OZ0XX  - OK2KKW     495km
SM7HGY - SK0UX/JO99BM  329km
SM0LYC - SM3BEI/JP81NG  240km
SM7XWI - SM7HGY/JO86DR  29km
SM0LCB - SK0UX/JO99BM   21km
SM7XON - SM7XWI/JO86EX  20km

F - 432MHz Multi Op

Nr Call    Loc QSO Score BestQSO      km
1  SK0UX    JO99 12  5538 OZ6OL/JO65DJ   576
2  SL0ZS    JO89  1  317 SK0UX/JO99BM   17

Best DX:

SK0UX  - OZ6OL/JO65DJ  576km
SL0ZS  - SK0UX/JO99BM   17km

G - 1296MHz Single Op

Nr Call    Loc QSO Score BestQSO      km
1  OZ0XX    JO54  3  1398 PI4GN      348
2  OZ6HY    JO45  3  1195 SK7MW      206
3  SM3BEI   JP81  2  891 SK0UX/JO99BM   203
4  SM7HGY   JO86  1  629 SK0UX/JO99BM   329
5  SM0LCB   JO89  1  321 SK0UX/JO99BM   21

Best DX:

OZ0XX  - PI4GN      348km
SM7HGY - SK0UX/JO99BM  329km
OZ6HY  - SK7MW      206km
SM3BEI - SK0UX/JO99BM  203km
SM0LCB - SK0UX/JO99BM   21km

H - 1296MHz Multi Op

Nr Call    Loc QSO Score BestQSO      km
1  SK0UX    JO99 10  4753 OZ6OL/JO65DJ   576
2  SL0ZS    JO89  1  317 SK0UX/JO99BM   17

Best DX:

SK0UX  - OZ6OL/JO65DJ  576km
SL0ZS  - SK0UX/JO99BM   17km

I - Micro Single Op

Nr Call    Loc QSO Score 
1  SM3BEI   JP81  3  3133           
2  SM0LCB   JO89  1  405           

Best DX:

Band  Call  #QSO   DX		km
 10GHz SM3BEI	1	SK0UX		203
 10GHz SM0LCB	1	SK0UX     	21 
5.7GHz SM3BEI  1 	SK0UX		203
2.3GHz SM3BEI	1	SK0UX		203

J - Micro Multi Op

Nr Call    Loc QSO Score 
1  SK0UX    JO99 13 10834           

Best DX:

Band  Call  #QSO   DX		km
 24GHz SK0UX	1	SK0CT/P		1
 10GHz SK0UX	4	SM4DHN		249
5.7GHz SK0UX	3	SM4DHN		249
2.3GHz SK0UX	5 	SK7MW		550