Testresultat aktivitetstest Kvartal 1

Ver 080317 22.33

144MHz

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Nr Call    Loc QSO Poäng Kl BestQSO      km M.Avst
1  SK6HD    JO68 44 25097 HD OL7C/JO60JJ   863 297,2
2  SM7NR    JO76 26 19214 RA OL3Z/JN79FX   684 373,0
3  SM7FMX   JO65 23 15676 MW DK0PU/JO31JN   599 333,3
4  SM4BDQ   JP80 26 13349 AO SK7MW/JO65MJ   578 224,4
5  SK4AO    JP70 20 12332 AO SK7MW/JO65MJ   599 266,2
6  SM4DXO   JP70 16  9987 AO SK7MW/JO65MJ   601 248,6
7  SM0DFP   JP90 19  9781 CT SM7EYW/JO65MJ  624 251,2
8  SK5DB    JO89 14  8383 DB SK7MW/JO65MJ   564 205,4
9  SM3HG    JP81 16  8105 BP SM7NR/JO76RC   627 256,1
10 SM1MUT   JO97 11  7550 BL OH6QU/KP03SD   665 276,9
11 SM4HFI   JP70 11  7160 AO SK7MW/JO65MJ   599 241,4
12 SM6FIQ   JO68 21  6569 DW SM0DFP/JP90JC  434 122,0
13 SM1CIO   JO97 11  6225 BL SM3HG/JP81DR   464 247,3
14 SA7AGE   JO87  9  6171 JD SK4AO/JP70TO   374 240,8
15 SM7XWI   JO86  9  5939 CA SM3HG/JP81DR   528 326,0
16 SK6T/P   JO68 20  5793 DW DL4NWD/JO64UA  483 114,2
17 SM0EPO   JO89 11  5462 CT SK7MW/JO65MJ   545 132,5
18 SM7VUK   JO66 10  5356 MW DL3QQ/JO31KP   636 235,1
19 SM4L    JP70 11  5285 AO SM7NR      520 Ej EDI
20 SA6AFQ   JO68 15  4945 DW DJ9MT/JO54EG   502 129,1
21 SM6DBZ   JO58 17  4861 LL SM4BDQ/JP80FG  361 108,9
22 SM3EYD   JP80  8  4844 GW SM7XWI/JO86EX  425 167,6
23 SK5BE    JO88  6  3642 BE SK7MW/JO65MJ   440 189,7
24 SE6M    JO68 13  2954 DW SK7MW/JO65MJ   311  73,0
25 SM6VYP   JO67 13  2931 AR SK7MW/JO65MJ   276  71,5
26 SM6MVE   JO67 10  2761 NP SK7MW/JO65MJ   283  75,7
27 SK6DW    JO68 15  2749 DW SK7MW/JO65MJ   305  49,5
28 SE6B    JO68 11  2622 DW SK7MW/JO65MJ   311  56,2
29 SM6VWY   JO68 15  1943 DW SK6HD/JO68SD   79  29,0
30 SM6VTT/P  JO68 13  1910 DW SK6HD/JO68SD   71  31,2
31 SK0CB    JO99  4  1837 CB SK6HD/JO68SD   290  83,8
32 SM0NCL   JO99  4  1836 CT SM1CIO/JO97HR  193  83,5
33 SM4FYX   JP70  4  1783 AO SM0DFP/JP90JC  168  70,5
34 SA3B    JP83  7  1476 EK OH6NG/KP03TC   222  67,4
35 SM3PZS   JP83  6  1472 EK OH6NG/KP03TC   218  78,0
36 SM6VKC   JO68  7  1421 DW SK6HD/JO68SD   88  59,6
37 SM6HNS   JO68 12  1381* DW SK6HD/JO68SD   74  31,3
38 SM6WZH   JO68 10  1240 DW SM6MVE/JO67KW   51  23,5
39 SA5ACL   JO88  2  1202 BN SK6HD/JO68SD   158 100,5
40 SM4YPG   JP70  2  1075 AO SM4BDQ/JP80FG   62  37,5
41 SA1A    JO97  2  548 BL SM1CIO/JO97HR   34  24,0
42 SA5ACN   JO88  1  541 BN SK5BE/JO88IT   40  40,0
43 SM1HOW   JO97  1  529 BL SM1CIO/JO97HR   28  28,0
44 SM5ACU   JO99  1  515 CB SK0CB/JO99AH   15  15,0
45 SA6ALV   JO68  1  511 DW SK6T/P/JO68FH   11  11,0

CheckLog

SM7GUY 

Bästa DX:

SK6HD  - OL7C/JO60JJ   863km
SM7NR  - OL3Z/JN79FX   684km
SM1MUT  - OH6QU/KP03SD  665km
SM7VUK  - DL3QQ/JO31KP  636km
SM3HG  - SM7NR/JO76RC  627km
SM0DFP  - SM7EYW/JO65MJ  624km
SM4DXO  - SK7MW/JO65MJ  601km
SM7FMX  - DK0PU/JO31JN  599km
SK4AO  - SK7MW/JO65MJ  599km
SM4HFI  - SK7MW/JO65MJ  599km
SM4BDQ  - SK7MW/JO65MJ  578km
SK5DB  - SK7MW/JO65MJ  564km
SM0EPO  - SK7MW/JO65MJ  545km
SM7XWI  - SM3HG/JP81DR  528km
SM4L   - SM7NR      520km
SA6AFQ  - DJ9MT/JO54EG  502km
SK6T/P  - DL4NWD/JO64UA  483km
SM1CIO  - SM3HG/JP81DR  464km
SK5BE  - SK7MW/JO65MJ  440km
SM6FIQ  - SM0DFP/JP90JC  434km
SM3EYD  - SM7XWI/JO86EX  425km
SA7AGE  - SK4AO/JP70TO  374km
SM6DBZ  - SM4BDQ/JP80FG  361km
SE6B   - SK7MW/JO65MJ  311km
SE6M   - SK7MW/JO65MJ  311km
SK6DW  - SK7MW/JO65MJ  305km
SK0CB  - SK6HD/JO68SD  290km
SM6MVE  - SK7MW/JO65MJ  283km
SM6VYP  - SK7MW/JO65MJ  276km
SA3B   - OH6NG/KP03TC  222km
SM3PZS  - OH6NG/KP03TC  218km
SM0NCL  - SM1CIO/JO97HR  193km
SM4FYX  - SM0DFP/JP90JC  168km
SA5ACL  - SK6HD/JO68SD  158km
SM6VKC  - SK6HD/JO68SD   88km
SM6VWY  - SK6HD/JO68SD   79km
SM6HNS  - SK6HD/JO68SD   74km
SM6VTT/P - SK6HD/JO68SD   71km
SM4YPG  - SM4BDQ/JP80FG  62km
SM6WZH  - SM6MVE/JO67KW  51km
SA5ACN  - SK5BE/JO88IT   40km
SA1A   - SM1CIO/JO97HR  34km
SM1HOW  - SM1CIO/JO97HR  28km
SM5ACU  - SK0CB/JO99AH   15km
SA6ALV  - SK6T/P/JO68FH  11km

Deltagare per ruta

JO58: 1 JO65: 1 JO66: 1 JO67: 2 JO68:13 JO76: 1 JO86: 1 
JO87: 1 JO88: 3 JO89: 2 JO97: 4 JO99: 3 JP70: 6 JP80: 2 
JP81: 1 JP83: 2 JP90: 1 

Klubbtävlingen

      Loggar Summa Klubb-
Nr Call  V    Poäng Poäng 
1  SK4AO 7    50971 1000,00
2  SK6DW 12   34038 667,79
3  SK6HD 1    25097 492,38
4  SK7MW 2    21032 412,63
5  SK7RA 1    19214 376,96
6  SK0CT 3    17079 335,07
7  SK1BL 4    14852 291,38
8  SK5DB 1    8383 164,47
9  SK3BP 1    8105 159,01
10 SK7JD 1    6171 121,07
11 SK7CA 1    5939 116,52
12 SK6LL 1    4861  95,37
13 SK3GW 1    4844  95,03
14 SK5BE 1    3642  71,45
15 SK3EK 2    2948  57,84
16 SA6AR 1    2931  57,50
17 SK6NP 1    2761  54,17
18 SK0CB 2    2352  46,14
19 SK5BN 2    1743  34,20

TIO I TOPP KVARTALSTESTER

Nr Call  Antal  Summa Förra
1  SK6HD  1    25097 (--)
2  SM7NR  1    19214 (--)
3  SM7FMX 1    15676 (--)
4  SM4BDQ 1    13349 (--)
5  SK4AO  1    12332 (--)
6  SM4DXO 1    9987 (--)
7  SM0DFP 1    9781 (--)
8  SK5DB  1    8383 (--)
9  SM3HG  1    8105 (--)
10 SM1MUT 1    7550 (--)
11 SM4HFI 1    7160 (--)
12 SM6FIQ 1    6569 (--)
13 SM1CIO 1    6225 (--)
14 SA7AGE 1    6171 (--)
15 SM7XWI 1    5939 (--)
16 SK6T  1    5793 (--)
17 SM0EPO 1    5462 (--)
18 SM7VUK 1    5356 (--)
19 SM4L  1    5285 (--)
20 SA6AFQ 1    4945 (--)
21 SM6DBZ 1    4861 (--)
22 SM3EYD 1    4844 (--)
23 SK5BE  1    3642 (--)
24 SE6M  1    2954 (--)
25 SM6VYP 1    2931 (--)
26 SM6MVE 1    2761 (--)
27 SK6DW  1    2749 (--)
28 SE6B  1    2622 (--)
29 SM6VWY 1    1943 (--)
30 SM6VTT 1    1910 (--)
31 SK0CB  1    1837 (--)
32 SM0NCL 1    1836 (--)
33 SM4FYX 1    1783 (--)
34 SA3B  1    1476 (--)
35 SM3PZS 1    1472 (--)
36 SM6VKC 1    1421 (--)
37 SM6HNS 1    1381 (--)
38 SM6WZH 1    1240 (--)
39 SA5ACL 1    1202 (--)
40 SM4YPG 1    1075 (--)
41 SA1A  1     548 (--)
42 SA5ACN 1     541 (--)
43 SM1HOW 1     529 (--)
44 SM5ACU 1     515 (--)
45 SA6ALV 1     511 (--)

KLUBBTÄVLINGEN

Nr Call  Antal Kl.poäng Förra
1  SK7MW 3   2298,34 ( 1)
2  SK4AO 3   2286,13 ( 3)
3  SK0CT 3   1898,43 ( 2)
4  SK1BL 3   1541,49 ( 4)
5  SK6DW 3   1511,03 ( 7)
6  SK3BP 3   1392,06 ( 5)
7  SK7VC 2   1070,60 ( 6)
8  SK6HD 3    873,79 (17)
9  SK6YH 2    833,74 ( 8)
10 SK7CA 3    824,46 ( 9)
11 SK7RA 3    746,77 (18)
12 SL0CB 2    544,88 (10)
13 SK3GW 3    529,59 (16)
14 SK6AW 2    514,48 (11)
15 SK6WW 2    481,77 (12)
16 SK5BN 3    469,53 (15)
17 SK3MF 2    467,19 (13)
18 SK7CY 2    436,19 (14)
19 SK2AT 2    368,46 (19)
20 SK4IL 2    367,83 (20)
21 SK5DB 3    355,68 (25)
22 SK7JD 3    341,20 (24)
23 SK0QO 2    322,43 (21)
24 SK6QA 2    316,71 (22)
25 SK6LL 3    268,37 (26)
26 SK7AX 2    259,08 (23)
27 SK5BE 3    164,07 (38)
28 SK2AZ 2    151,46 (27)
29 SK5RO 2    146,29 (28)
30 SK6NP 3    142,27 (40)
31 SK6AL 2    140,45 (29)
32 SK0CB 3    137,19 (39)
33 SK4BX 1    130,91 (30)
34 SK6IF 2    128,08 (31)
35 SK7OA 2    124,46 (32)
36 SA6AR 3    122,31 (43)
37 SK3EK 3    118,46 (44)
38 SK0NH 2    109,50 (33)
39 SK0MM 2    108,95 (34)
40 SK2AU 1    101,33 (35)
41 SK6QW 2    99,67 (36)
42 SL0BZ 2    94,64 (37)
43 SK4YO 2    71,01 (41)
44 SL0ZS 2    65,56 (42)
45 SK6DG 2    59,32 (45)
46 SK4KO 2    56,92 (46)
47 SL5ZYT 2    46,92 (47)
48 SK4DM 2    44,25 (48)
49 SL5ZO 1    37,50 (49)
50 SK3LH 2    31,59 (50)
51 SK4TL 1    30,43 (51)
52 SK6GB 2    24,71 (52)
53 SK4RL 2    23,90 (53)
54 SK6GX 2    20,20 (54)
55 SK7BV 1    18,53 (55)
56 SK7HR 1    18,04 (56)
57 SK5AA 1    14,90 (57)
58 SK6BA 1    14,57 (58)
59 SK7GC 1    13,04 (59)

Kommentarer

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Fler kommentarer bla från vushf@fro.se
SM4DXO SM5CUI