Contest Report from SK4AO/P in JP70TN at 1,3 GHz ================================================ Efter några minuters jobb med spade gick det att få bilen med ända fram, som vi brukar. När vi även hittade en säkring att sätta i där den var urtagen så blev allt frid och fröjd. Fina signaler från flera håll, men det var få både i OH och Baltikum trots en del tid med CQ åt det hållet. Bara LAK/P och QR som svarade. Enda vi hörde men inte körde var LA2Z, skapligt läsbara sista 7 minuterna men inget svar på våra anrop. Contest : SSA Aktivitetstest Date : 2008 Sep 16 Section : Single QTH : Kallviksbacken Co-OPs : SM4HFI;SM4KUH;SM4MKF;SM4RRD;SM4YMO;SM4YMP TX : FT-736R + 1/2 TUG, 60 W RX : FT-736R + SP23 Antenna : 37 el Yagi Wimo 2344, 7 mAGL, 250 mASL Log : TACLog by OZ2M, 1,995, http://www.qsl.net/oz2m QSOs : 25 -invalid: 0 Points/valid QSO -valid : 25 QSO-points (*1) : 7270 291 WWLs : 18 WWL bonus (500) : 9000 360 DXCCs : 4 DXCC bonus (0) : 0 0 ------------------------------ ------ Total score : 16270 651 ODX : ES5PC in KO38HJ at 666 km Worked World Wide Locators: JO57: 1 JO77: 1 JO86: 1 JO99: 2 JP90: 1 KP00: 1 JO58: 1 JO78: 1 JO89: 2 JP70: 2 JP92: 2 KP13: 1 JO65: 2 JO79: 3 JO97: 1 JP81: 1 KO38: 1 KP22: 1 Worked DXCCs: ES : 1 OH : 2 OH0 : 1 SM : 21 Top 10 QSO-points: 20080916 1952 ES5PC 539 539 KO38HJ 666 20080916 1725 SK7MW 559 559 JO65MJ 595 20080916 1730 SM7ECM 519 519 JO65NQ 562 20080916 1922 OH6QR 549 549 KP22BN 502 20080916 1919 OH2LAK/P 539 529 KP13LC 478 20080916 2003 SM7LCB 449 559 JO86GH 476 20080916 1946 SM6EAN 559 529 JO57WQ 385 20080916 1913 SM1HOW 419 419 JO97GL 382 20080916 1818 SM7GEP 559 559 JO77IP 329 20080916 1823 SM6VTZ 559 529 JO58WI 325 73 Falu Radioklubb, SK4AO /Jan SM4HFI