Contest Report from SK4AO/P in JP70TN at 144 MHz ================================================ Provade lite justeringar på antennen, skarvade i röret så de gick att få upp ett par meter till, och få optimalt stackningsavstånd på 4m. Men uj vad stor skillnad det var att resa! På resultatet märktes det också, det är ett av de bättre resultaten från detta QTH. Mot YL och LY gick det förvånansvärt dåligt, inte en enda hörd eller körd, så kanske bara var konditionerna som var annorlunda. Vi hörs på 70, kanske från annat QTH. Contest : SSA Aktivitetstest Date : 2008 Sep 02 Section : A QTH : Källviksbacken : Falun Co-OPs : SM4HFI;SM4MKF;SM4YMO TX : FT736R + 2x 4CX250B, 600 W RX : FT736R + BF981 Antenna : 2x15 el CueDee, 7 mAGL, 240 mASL Log : TACLog by OZ1FDJ, 1,97, http://www.qsl.net/oz1fdj QSOs : 103 -invalid: 0 Points/valid QSO -valid : 103 QSO-points (*1) : 31135 302 WWLs : 42 WWL bonus (500) : 21000 204 DXCCs : 6 DXCC bonus (0) : 0 0 ------------------------------ ------ Total score : 52135 506 ODX : OH8UV in KP34VJ at 755 km Worked World Wide Locators: JO45: 2 JO68: 5 JO86: 1 JP73: 1 JP93: 3 KP03: 6 JO46: 2 JO69: 1 JO87: 1 JP80: 3 KO28: 1 KP11: 1 JO57: 1 JO75: 1 JO88: 4 JP81: 7 KO29: 1 KP12: 2 JO58: 2 JO76: 1 JO89: 5 JP82: 1 KO38: 1 KP22: 3 JO59: 3 JO77: 2 JO97: 3 JP83: 2 KP00: 1 KP24: 1 JO65: 2 JO78: 4 JO99: 7 JP90: 3 KP01: 1 KP30: 1 JO67: 1 JO79: 4 JP70: 7 JP92: 1 KP02: 3 KP34: 1 Worked DXCCs: ES : 3 LA : 3 OH : 16 OH0 : 1 OZ : 4 SM : 76 Top 10 QSO-points: 20080902 2020 OH8UV 429 439 KP34VJ 755 20080902 1842 OZ1DLD/P 57 57 JO45SK 673 20080902 1907 OH8PF 529 559 KP24KV 673 20080902 1932 ES5PC 559 559 KO38HJ 666 20080902 1834 OZ9KY 55 55 JO45VX 613 20080902 1845 OZ2TF 559 559 JO46PE 611 20080902 1928 ES7FU 559 559 KO28SK 607 20080902 2051 SK7MW 55 55 JO65MJ 595 20080902 1841 OZ7SKV 57 57 JO46ML 593 20080902 1836 SK7CY 55 53 JO65RJ 589 73 Falu Radioklubb, SK4AO /Jan SM4HFI