How to get on the vushf list!


English HOW-TO:
Okay, lets do it again.

How to get on the vushf list!

Send an email to: majordomo@fro.se
Leave subject empty
on the first line of the body your write: subscribe vushf
and then send the email. Thats it, you are now on the vushf reflector.

Svenska:
Så här kommer du med på vushf listan:

Skicka ett epost till: majordomo@fro.se
Lämna ämnesraden tom
På första raden i mailet skriver du: subscribe vushf
Skicka sedan iväg mailet.
Så, nu är du med på listan.

Gott mos!

73 de 4S7/SM4XDJ