NAC Open tuesday

Copy for easier access of rules, originally published at www.ssa.se/vhf
English below...

Regler för NAC Open Tuesday

Tid: Femte tisdagen de månader som har en sådan kl 19 - 23 CET.
Frekvenser: Alla amatörband över 50,0 MHz enligt Reg1 bandplan.
Deltagare: Licensierade amatörer, oavsett land.
Obegränsat antal sändare är tillåtna. All radioutrustning ska befinna sig inom en radie av 500 m. Fjärrstyrning av en sådan anläggning är tillåten.

Trafikregler och poängberäkning följer helt vanliga NAC-tester. Loggar i REG1TEST-format = vanlig edi-logg laddas upp på i loggrobot på www.ssa.se/vhf eller sänds med e-post till vhfcontest@ssa.se, en loggfil för var band. Testen ingår inte i klubbtävlingen.

Summering av loggar sker med samma faktorer som för klubbtävlingen, inklusive bandmultiplier för mikrovågor:
50 MHz x 1
70 MHz x 1
144 MHz x 1
432 MHz x 2
1,3 GHz x 3
2,3 GHz x 6
3,4 GHz x 9
5,7 GHz x 12
10 GHz x 15
24 GHz x 18
47 GHz x 21
osv.

Poängberäkning och summering görs av loggroboten. Loggar ska vara uppladdade eller testledaren tillhanda senast onsdag en vecka efter testen. Vid problem med uppladdning kontakta testledaren via e-post enligt ovan.

Rules NAC Open Tuesday

Time: fifth Tuesday of the month that have one, at 19-23 CET incl DST.
Frequencies: All amateur bands above 50.0 MHz according to Reg1 band plan.
Please observe DX window on 50 MHz, no CQ nor local contest QSO's there.
Participants: Any licensed radio amateur.
Unlimited number of transmitters are allowed. All radio equipment shall be within 500 m radius. Remote control of such site is allowed. A QSO must not be made with same operator at both stations.

Traffic rules and scoring are just as ordinary NAC contests. QSO exchange is callsigns, report and 6 figure locator (JO99aa). Score is 1 point per commenced km + 500 bonus points for each new locator square (JO99). All QSO counts, regardless of the counterpart participate in the contest or not. Logs shall be in REG1TEST = normal EDI format. Upload the log on the robot at www.ssa.se/vhf (just in swedish) or, more likely for non swedish talking hams, send by e-mail to vhfcontest@ssa.se, one log file for each band.

Summing of logs is done with following multipliers, including band multiplier for microwaves:
50 MHz x 1
70 MHz x 1
144 MHz x 1
432 MHz x 2
1,3 GHz x 3
2,3 GHz x 6
3,4 GHz x 9
5,7 GHz x 12
10 GHz x 15
24 GHz x 18
47 GHz x 21
etc..

Score calculation and summation is made by the log robot. Log submisson until Wednesday one week after the contest. In case of problems with uploading contact the contest manager by e-mail as above.

Best regards
Tommy SM6NZB and Jan SM4HFI
SSA VHF contest manager and deputy.