Home
Upload LogQT-144
NAC-144
NAC-28
NAC-432
NAC-50
NAC-1296
NAC-Micro

SSA Contest Calendar
- Google iCal RSS

- VHF -
VHF Club Competition
VHF Best of 9
Contest Rules

* Historical contests

Hepburn Tropo
ON4KST Chat
DX-Cluster
DXMaps
Online EDI Generator
WSJT-X to EDI converter

Reg1 VHF contests
LA VHF contests
OH VHF contests
OZ VHF contests
SP VHF contests
ES VHF contests

- HF -
SSA HF contest cup Calendar
SSA HF Contestspalten
WA7BNM Weekly Calendar

Administration

Diskussion om reglerna finns på SSA Forum
ver 2021-06-30

SSA bjuder in till NAC MGM-tävling på 144 och 432 MHz.

Tider:
144 MHz första onsdag i månaden kl 19 - 23 lokal tid.
432 MHz andra onsdag i månaden kl 19 - 23 lokal tid.
Samtidigt pågår flera europeiska MGM-tester. En du även kan delta är https://www.ft8activity.eu/index.php/en/.

Trafiksätt:
Alla MGM (maskingenererade moduleringstyper) är tillåtna. Kontakt via aktiv repeater är inte tillåten.

Testmeddelande:
Anropssignaler, rapport och minst 4-ställig lokator ska utbytas och bekräftas via radio.

Assistans:
Att avtala tid, frekvens mm för kontakt är tillåtet motsvarande Reg1-testers regler. Utbyte av testmeddelande på annat sätt än radio är inte tillåtet. Program som möjliggör obevakad trafik är inte tillåtet.

Logg:
Loggen MÅSTE vara i EDI- eller ADIF-format för tiden testen pågår. Loggen laddas upp inom 48 timmar efter testets slut till loggroboten på contest.ssa.se. Tider utanför tävlingstiden gör att loggen inte tas emot av roboten.

Poäng:
Antal QSO gånger antal lokatorrutor.
Till exempel 10 QSO i 5 olika rutor ger 10 x 5 = 50 poäng. Vinnaren är den som har uppnått flest poäng.

Bedömning:
SSA logrobot gör kontroll att loggar är läsbara och kontroll att lokator är rimlig för DXCC. Testledare och vise testledare bedömer gemensamt avvikande resultat. Åtgärd kan vara vägledande rådgivning, strykning av QSO, strykning av hel logg eller diskvalificering.