Home
Upload LogNAC-144
NAC-28
NAC-432
NAC-50
NAC-1296
NAC-70
NAC-Micro
NAC-Open

SSA Contest Calendar
- Google iCal RSS

- VHF -
VHF Club Competition
VHF Best of 9
Contest Rules

* Historical contests

Hepburn Tropo
ON4KST Chat
DX-Cluster
DXMaps
Online EDI Generator
MGM Cabrillo to EDI converter

Reg1 VHF contests
LA VHF contests
OH VHF contests
OZ VHF contests
SP VHF contests
ES VHF contests

- HF -
SSA HF contest cup Calendar
SSA HF Contestspalten
WA7BNM Weekly Calendar

Administration

Regler for Nordiska tester 2011

Deltagere: Alla licenserade amatörer i Åland, Danmark, Färöarna, Finland, Norge och Sverige.
Tid: 1:a helgen i Mars, Maj, Juli, Sep. och Okt, lördag kl. 14.00 UTC til söndag kl. 14.00 UTC.
Obs, separata regler för julitesten.
Frekvenser: 50 MHz och up. Observera gällande bandplaner.
I September testen ENBART 144 MHz och i Oktober 432 MHz & up.

Mode: CW, SSB, AM, FM. QSO via Repeater eller satellit icke tillåten. Crossband QSO icke tillåte.

Definitioner:
Standard: uteffekt från rig upp till 100W.
High Power: Uteffekt över 100W
Single operatör: Station körd av en ensam operatör, utan assistans under testen, med privatägd utrustning och antenner.
Multi operatör: alla andra.

Sektioner:
a) 50 MHz standard, upp till 100w uteffekt
b) 50 MHz high power, över 100W uteffekt
c) 144 MHz standard, upp till 100w uteffekt
d) 144 MHz high power, över 100W uteffekt
e) 432 MHz standard, upp till 100w uteffekt
f) 432 MHz high power, över 100W uteffekt
g) 1,3 GHz single operatör
h) 1,3 GHz multi operatör och klubbstationer
i) 2,3 GHz single operatör
j) 2,3 GHz multi operatör och klubbstationer

Testmeddelande: RS(T) + QSOnr. + lokator, tex 549 001 JO55WW. QSO nr. startar på 001 för första kontakt per band.

Poäng: 50,144, 432 MHz & 1,3 GHz: 1 poäng/km + 500 bonuspoäng pr. WWL-ruta.
Mikrovåg: 1 poäng/km * band multiplier + 500 bonuspoäng pr. ruta, oavsett band.
Band multipliers:
2,3GHz *2
5,7GHz *4
10GHz *5
24GHz *6
47GHz *7 osv.

Diplom: Den bäste i varje klass får testdiplom.

Loggar: Separata loggar for varje band med angivande av klass og operatör (single eller multi). Region 1 Testlogger bör användas och skall innehålla Dag, UTC, Call, RST sänt, RST mottaget och lokator, Frekvensband, poäng och bonuspoäng i nämd ordning. Loggar skall sändas senast 14 dager efter testen till:
Mars testen: vhfcontest@sral.fi eller Juho Kukkula OH6ZZ Härmänraitti 23 60200 Seinäjoki Finland
MAJ testen: mail till vhfcontest@ssa.se eller Tommy Björnström, Dr. Sydowsgata 32 2tr. 413 24, Göteborg, Sverige
JULI testen: mail till oz5tg@post2.tele.dk eller Verner Topsö, OZ5TG, Lundumskovvej 13, DK-8700 Horsens, DANMARK
SEP+OKT testen: vhfcontest@ssa.se eller Tommy Björnström, Dr. Sydowsgata 32 2tr. 413 24, Göteborg, Sverige