Home
Upload LogNAC-144
NAC-28
NAC-432
NAC-50
NAC-1296
NAC-70
NAC-Micro
NAC-Open

SSA Contest Calendar
- Google iCal RSS

- VHF -
VHF Club Competition
VHF Best of 9
Contest Rules

* Historical contests

Hepburn Tropo
ON4KST Chat
DX-Cluster
DXMaps
Online EDI Generator
WSJT-X to EDI converter

Reg1 VHF contests
LA VHF contests
OH VHF contests
OZ VHF contests
SP VHF contests
ES VHF contests

- HF -
SSA HF contest cup Calendar
SSA HF Contestspalten
WA7BNM Weekly Calendar

Administration

Regler KvartalstesterDeltagare
Radiosändaramatörer med giltigt tillståndsbevis i Sverige. Alla förbindelser skall ha genomförts från svenskt territorium. All RADIO-utrustning som används skall befinna sig i Sverige och inom en radie av 500m och får fjärrstyras. CEPT-licens för utländsk medborgare i Sverige är giltig.

Tider
Första hela helg i mars, maj, september och oktober, söndag 08 - 11 svensk lokal tid. Samma helger går subregionala och Reg1-tester i hela Europa.

Frekvensband
144 MHz i mars, maj och september, 432 MHz i oktober.

Klasser
En klass för alla licenser

Trafiksätt
Enbart Telefoni, såsom SSB, FM, AM, DV, etc. Trafik över aktiva repeatrar eller via månen räknas ej. Region 1 bandplan skall tillämpas. Om en operatör aktiverar mer än en [1] station per band och test räknas resultaten separat för dessa stationer." Separat logg och call krävs. (annan distriktsiffra eller contestcall). Man får inte körs sig själv, dvs det krävs två operatörer för ett QSO.

Testmeddelande
Rapport (RS) + löpnummer + LOKATOR. Ex. 59001 JO89WL Löpnummer behöver ej vara i följd eller börja på 001 så CW-QSO kan genomföras utan att räknas med i denna test.
Poängberäkning
1 poäng per påbörjad kilometer. Beräkningsmetod skall vara enligt REG 1 modell.

Bonuspoäng
För varje körd ny ruta erhålls en bonuspoäng på 500.

Poängavdrag/diskvalifikation
Felaktigheter i loggarna bedöms ej enligt REG1-standard utan som följer:
* Felaktig LOCATOR (de 4 första tecknen) ger 100% avdrag.
* Oläslig anropssignal, rapport eller locator ger 100% avdrag.
OBS Reglerna för poängavdrag kommer att samordnas inom Norden.
Diskvalifikation sker i följande fall:
* Då loggen är oläslig;
* Egna uppgifter saknas;
* Felaktiga poäng eller falska QSOn
* För sent insända loggar räknas ej som diskvalifikation utan som om loggen ej deltager i tävlingen.

Loggar
Logg formaterad enligt REG1TEST edi-format skall laddas upp online via resultatroboten på contest.ssa.se/vhf under Upload log i vänstermenyn. Uppladdning av logg kan ske flera gånger under hela inlämningstiden. Kontakta testledaren om det är tveksamheter. Ange gärna mejl-adress i loggens fält RHBBS, så testledaren kan kontakta dig om det är tveksamheter i loggen.

VHF testledare
Jan Wedin
Nämndemansvägen 21
791 61 Falun

I undantagsfall kan testledningen mata in en textlogg som kommit med post eller mejl.


Anpassade till ny logrobot 2013-09-01 /HFI