Home
Upload LogNAC-144
NAC-28
NAC-432
NAC-50
NAC-1296
NAC-70
NAC-Micro
NAC-Open

SSA Contest Calendar
- Google iCal RSS

- VHF -
VHF Club Competition
VHF Best of 9
Contest Rules

* Historical contests

Hepburn Tropo
ON4KST Chat
DX-Cluster
DXMaps
Online EDI Generator
WSJT-X to EDI converter

Reg1 VHF contests
LA VHF contests
OH VHF contests
OZ VHF contests
SP VHF contests
ES VHF contests

- HF -
SSA HF contest cup Calendar
SSA HF Contestspalten
WA7BNM Weekly Calendar

Administration

English below...

Regler för NAC öppna tisdan


Tid: Femte tisdagen de månader som har en sådan kl 19 - 23 CET.
Frekvenser: Alla amatörband 50 MHz och uppåt enligt Reg1 bandplan.
Deltagare: Licensierade amatörer, oavsett land.
Obegränsat antal sändare är tillåtna. All radioutrustning ska befinna sig
inom en radie av 500 m. Fjärrstyrning av en sådan anläggning är tillåten.
QSO med samma operatör vid båda stationerna är inte tillåtet.

Trafikregler och poängberäkning följer helt vanliga NAC-tester, 1p x bandmultiplier
per påbörjad km och 500 p bonus per ruta. Loggar i REG1TEST-format = vanlig
edi-logg laddas upp i loggrobot på contest.ssa.se eller sänds med e-post till
vhfcontest@ssa.se, en loggfil för var band. Testen ingår inte i klubbtävlingen.

Bandmultiplier:
50 MHzx 1
70 MHzx 1
144 MHzx 1
432 MHzx 2
1,3 GHzx 3
2,3 GHzx 6
3,4 GHzx 9
5,7 GHzx 12
10 GHzx 15
24 GHzx 18
47 GHzx 21
osv. 

Poängberäkning och summering görs av loggroboten och visas efter inlämningstiden. Under inlämningstiden
visas begärd poäng. Loggar ska vara uppladdade
eller testledaren tillhanda senast onsdag en vecka efter testen. Vid problem
med uppladdning kontakta testledaren via e-post enligt ovan.


Rules NAC open Tuesday


Time: Fifth Tuesday of the month that have one, at 19-23 CET incl DST.
Frequencies: All amateur bands from 50 MHz and up according to Reg1 band plan.
Please observe DX window on 50 MHz, no CQ nor local contest QSO's there.
Participants: Any licensed radio amateur.
Unlimited number of transmitters are allowed. All radio equipment shall be
within 500 m radius. Remote control of such site is allowed. A QSO must not
be made with same operator at both stations.

Traffic rules and scoring are just as ordinary NAC contests. QSO exchange is
callsigns, report and 6 figure locator (JO99aa). Score is 1 point per
commenced km x Band multiplier + 500 bonus points for each new locator square (JO99). All QSO
counts, regardless of the counterpart participate in the contest or not.
Logs shall be in REG1TEST = normal EDI format. Upload the log on the robot
at contest.ssa.se. If you have problem to upload your logs, send them by e-mail to
vhfcontest@ssa.se, one log file for each band.

Band multiplier:
50 MHzx 1
70 MHzx 1
144 MHzx 1
432 MHzx 2
1,3 GHzx 3
2,3 GHzx 6
3,4 GHzx 9
5,7 GHzx 12
10 GHzx 15
24 GHzx 18
47 GHzx 21
etc. 

Score calculation and summation is made by the log robot and presented after submission time. During
submission time claimed score is shown. Log submisson
is allowed until Wednesday one week after the contest.

Best regards
Jan SM4HFI and Tommy SM6NZB
SSA VHF contest manager and deputy.