Home
Upload LogNAC-MGM-144
NAC-28
NAC-144
NAC-MGM-432
NAC-50
NAC-432
NAC-1296
NAC-Micro

SSA Contest Calendar
- Google iCal RSS

- VHF -
VHF Club Competition
VHF Best of 9
Contest Rules

* Historical contests

Hepburn Tropo
ON4KST Chat
DX-Cluster
DXMaps
Online EDI Generator
WSJT-X to EDI converter

Reg1 VHF contests
LA VHF contests
OH VHF contests
OZ VHF contests
SP VHF contests
ES VHF contests

- HF -
SSA HF contest cup Calendar
SSA HF Contestspalten
WA7BNM Weekly Calendar

Administration

Välkommen till SSA contestsite!


English below
Vänligen rapportera problem eller felaktigheter till vhfcontest@ssa.se .

Inga onsdagstester efter nyår

Tävlingsledarna för VHF i Danmark, Finland, Norge och Sverige hade ett möte torsdag 28/10 och kom överens om att inte fortsätta försöken med MGM-tester första och andra onsdagen i månaden. Alla fyra kommer att tillåta alla trafiksätt i tisdags- och torsdagstesterna, resultatlistor, uppdelade på klasser eller inte, kan skilja mellan länderna. Samma regler som för övriga trafiksätt gäller även MGM dvs även FT8, 6-ställig lokator ska utbytas.
Tävlingsledarna för VHF ingår i en arbetsgrupp för NAC-tester beslutad av NRAU, på samma sätt som SAC har. Endast om gruppen inte kommer överens kommer regelfrågor upp till NRAU styrelse.
Jag fick påpekande att protokollet inte är justerat. Texten ovan är vad jag uppfattade under mötet och slutsatser jag drog av det. /Jan SM4HFI
Protokollet är nu officiellt, se NRAU - NAC meeting 2021-10-28

Slut på sommartid

Söndag 31 oktober kl 01z ställde vi om klockorna från 03 till 02 lokal tid. Men tider i loggarna ska fortfarande vara UTC.

MGM-NAC eller inte? Antalet deltagare i MGM-NAC på 144 och 432 MHz på onsdagar har varit lågt, och ännu lägre i OZ som kom med initiativet till onsdagstesterna. Jag överväger att avsluta de testerna. Skriv gärna en kommentar på SSA forum, men tiden börjar rinna ut. /Jan SM4HFI

Reg1 432 MHz och upp 2 - 3 okt, och Kvartalstest 432 MHz 3 okt. Första helgen i oktober går Reg1 24 timmars UHF-test av stapeln med start kl 14z lördag. Söndag morgon går fjärde kvartalstesten av stapeln på 432 MHz, endast foni kl 06 - 09z, dvs kl 8 - 11 lokal tid. Som vanligt är kvartalstesterna ett bra tillfälle att samla klubbpoäng, de ger bra utdelning per QSO jämfört med månadsomgångarna.

Reg1 144 MHz och Kvartalstest i helgen. Lördag 4 september 14z startar största 144 MHz-testen i Europa och pågår 24 timmar. Sedan många år arrangerar SSA Kvartalstesten söndag morgon samtidigt med Reg1-testerna kl 06 - 09z, alltså 08 - 11 lokal tid. Det är ingen MGM tillåten i någon av testerna. Reg 1-testen tillåter SSB och CW, Kvartalstesten endast telefoni. Testmeddelande är rapport, löpnummer och lokator. Regler för Reg1-tester finns i Reg1 VHF Handbook 9.01 s 76 och regler för kvartalstesten kvartalstesten i menyn till vänster.

NAC Open Tuesday 31 augusti kl 19 - 23. Jag hade missat att lägga in NAC Open i kalendern så den är inte heller med i QTC. Men som reglerna säger så går de 5:e tisdagen de månader som har sådan tisdag. Jag har även lagt in NAC Open den 30 nov. Tack BEI för påpekandet. Hör gärna av dig om du ser fel eller brister i websidan, kalendern eller regler.

VUSHF-möte 3 - 5 sept i Finland, bokningen öppen skjutet till 2022. Nu är bokningen öppen till VUSHF-mötet vid Kristalliranta, Säkylä, som ligger 65 km NO om Åbo. Priser blir högre vid betalning efter 12 augusti. Aktuell info hittar du hos Radio Amateurs Technology Society https://rats.fi/vushf2021/

Roboten fungerar igen. Nu verkar både vanliga NAC och MGM-NAC gå att ladda upp som tänkt, i alla fall EDI, endast några skönhetsfläckar vid uppladdning kvar som inte påverkar resultatlistorna. ADIF för NAC-MGM fungerar inte, kanske inför nästa månad. Hör av dig till vhfcontest@ssa.se om du märker något med listorna som inte är som det ska.

ES Open VUSHF FD Contest 17 juli 2021. Det börjar tidigt lördag morgon på 1296 MHz 03 - 07 UTC. 432 MHz 13 - 17 UTC och 144 MHz 18 - 22 UTC. CW, SSB och FM enligt Reg1 bandplan. Testmeddelande rapport, löpnummer och lokator. Varje sektion är delad i två 2-timmarspass, samma stationer kan köras i båda passen. Inbjudan, regler och rekommendation om logprogram finns på https://www.erau.ee/en/. Loggar ska vara inne senast 18 augusti.
50 & 70 MHz inkl MGM 18 juli 07 - 10 UTC regler på samma ställe.

NAC resultatlistor fel men loggar OK mottagna. Vid justering inför NAC-MGM verkar något blivit fel så begärd poäng inte kommit in i databasen. Roboten har räknat poäng så loggarna behöver inte laddas upp igen.
För NAC-MGM tar inte roboten emot fyrställig lokator, med endast sådana ser det ut som loggen inte är mottagen. Men loggen hamnar i en slaskmapp. När roboten kan ta emot även fyrställig lokator kommer jag att titta igenom slaskmappen och ladda upp loggfiler om ingen nyare fil redan är uppladdad.
Jag ber om överseende.
Sen ser jag några MGM-loggar med rapporter och lokatorer som INTE tagits emot via radio utan är påhittade. För FT8 (som jag tror alla kört) är det aldrig 59 både sänt och emottaget om man kört fler än några få, och alla lokatorer slutar inte på samma två bokstäver. Om loggprogrammet inte klarar av att skriva in rätt är det inte kompatibelt med använt trafiksätt. Innan roboten är fixad kommer jag dock att godkänna att man skriver in t ex MM i slutet av lokatorn.
/Jan SM4HFI

MGM-NAC 144 onsdag 7 juli kl 19. Parallellt med danska MGM-NAC har vi en utvärderingsperiod året ut med liknande regler som kan ändras om vi tycker det. Tiden är 144 första onsdag i månaden och 432 andra onsdag i månaden. Regler för 2022 behöver vara klara och provkörda senast i oktober. Logga gärna in och diskutera regler mm på SSA Medlemsforum. På onsdag lägger jag reglerna på regelsidan. MGM-NAC har funnits med länge i testkalendern men resultatlista mm hoppas vi går att få in innan testen går. Annars får det bli något provisorium.
Ett litet förtydligande, alla trafiksätt är tillåtna i de gamla NAC-testerna på tisdagar och NAC50 på torsdagar.

NAC-regler gäller även i FT8. Tyvärr verkar några inte köra hela kontakten via radio utan söker info i egna register och på nätet för att komplettera den fyrställiga lokatorn som FT8 utbyter i standardläge. Det är tråkigt att behöva stryka QSO:n på grund av det, men hellre det än att börja tillåta uppenbara regelbrott. Testmeddelande (som naturligtvis ska utbytas via radio) är rapport och lokator med 6 tecken. Många, ja de flesta, har info vilken lokator motstationen kan förväntas ha, men måste förstås förvissa sig om att motstationen verkligen sänder den lokatorn. Det gäller alla trafiksätt, det förekommer brister även vid SSB och CW där man litat på vad loggprogrammet har lagrat sen tidigare. Så ropa CQ, hitta någon på bandet eller avtala tid och frekvens med någon,kör komplett QSO inklusive bekräftelse på radio och fortsätt med nästa försök. Undvik att bekräfta QSO på annat sätt än via radio, avslutar du ett misslyckat försök är det OK att meddela det.

MGM lokatorfel och regeländringar. Det är ganska vanligt att två MGM-QSO efter varandra har identisk lokator. Det händer även att lokator från fel station loggas i MGM-QSO. Ta en titt på loggen så kanske felen kan rättas till, eller QSO strykas.
Som det stod i QTC #6 så kommer en MGM-test på onsdagar som försöksverksamhet resten av året. Var med och påverka i SSA forum, vi behöver ha beslut senast oktober för att kunna ha regler med i QTC #12 inför nästa år.

Annual Summer Saint-Petersburg Open VHF Contest Sunday June 13. Testen går på 144, 432 och 1296 MHz kl 15 - 19 UTC. Regler på engelska finns på http://alrs.info/articles.php?article_id=202. Loggar mailas till vhf_logs@alrs.info eller laddas upp på http://www.alrs.info/viewpage.php?page_id=29&selected_contest=SPB-OPEN-VHF&lang=en. Strikt korscheck tillämpas. Kör du någon i testen behövs din logg för att motstationen ska få sina poäng. Du behöver även ha kontakt med någon i Leningradskaya oblast, området runt St Peterburg, UA1 med suffix A - M. Ladda upp logg även om du inte kört någon sådan, förmodligen räknas den då som checklogg och de du kört får sina pöäng.

OH vinner även i år.
Jussi har sammanställt preliminära resultat men saknar fortfarande många OH-loggar. Trots det ser det dystert ut för svensk del. De preliminära resultaten finns här http://www.oh6zz.com/2021/ohsm/ohsm_2021.html

SM - OH 15 - 16 maj, nu även 6m
Finland har vunnit flera år i rad nu, det borde vara dags för Sverige att försöka vinna. Nytt för i år så är även 50 MHz med, då OH inte har 1296 fritt längre, det kräver speciellt tillstånd. Men gasnka många har sådant tillstånd så det är ändå med i landskampen. Testmeddelande är anropssignaler, rapport, löpnummer och lokator med 6 tecken. Loggarna ska i år till Finland, vhfcontest@sral.fi

Saknas QSO-nummer i loggar för kvartalstesten. Flera av loggarna i kvartalstesten saknar löpnummer, något som ska utbytas enligt reglerna och därmed även loggas. Online EDI Generator i vänsterspalten klarar inte av både rutbonus och QSO-nummer. Ta bort markeringen för NAC och räkna rutbonusen manuellt, antal rutor står i loggfilen och multipliceras med 500. Log4U genererar inte loggfil med QSO-nummer, fältet är tomt. Kommer loggfiler utan rutbonus kan jag justera det, några har fått det justerat redan. Loggar utan QSO-nummer kan vi inte göra något åt.

Kvartalstest 144 foni söndag förmiddag 2/5 kl 06 - 09 UTC. Mitt i subregionala Reg1-testen på 50 MHz och högre 24 timmar med start lördag kl 14z kör vi i Sverige Kvartalstesten på 144 MHz foni kl 8 - 11 lokal tid. Testmeddelande har även löpnummer förutom anropssignaler, rapport och lokator. Nummerserien behöver inte starta på 1 och får ha luckor, allt för att inte hindra att man kör även i Reg1-testen. Logg för kvartalstesten laddar du upp som vanligt uppe till vänster, länk till Reg1 logrobot hittar du en bit ner i vänsterkolumnen.

NAC Open 50 MHz & up tisdag 30 mars. Det brukar inte vara någon jättestor aktivitet men någon att köra brukar finnas, i alla fall på de lägre frekvenserna. Regler på https://contest.ssa.se/?document=RULES-NAC-OPENTUESDAY

Sommartid, men UTC i loggarna! Söndag 28 mars kl 01 UTC ställer vi om svensk tid från 02 till 03. Kom ihåg att ställa om loggprogrammet så du får UTC i loggfilen. NAC-testerna startar 17z och slutar 21z. Är något QSO utanför testtiden tar inte roboten emot loggen.

Reg1 MGM-tester 50 och 70 MHz 3:e lördag i april resp maj. I dagarna kom info om nya MGM-tester arrangerade av Region 1. Första tillfället att prova på är ganska snart, redan 17 april kl 14z till söndag kl 14z då det körs på 50 MHz. Regler och poängberäkning skiljer sig från den på CW och SSB, och tänker du placera dig topp tre är det brått in med ADIF-loggen som ska till England. Har jag förstått rätt ska man inte köra "EU Contest mode". Info finns i ver 9.01 av Reg1 VHF handbook med en sammanställning i VHF Newsletter 88. Båda hittar du på https://www.iaru-r1.org/about-us/committees-and-working-groups/vhf-uhf-shf-committee-c5/. Lycka till!

Kvartalstest 144 foni söndag förmiddag 7/3 kl 07 - 10 UTC. Mitt i subregionala Reg1-testen på 50 MHz och högre 24 timmar med start lördag kl 14z kör vi i Sverige Kvartalstesten på 144 MHz foni kl 8 - 11 lokal tid. Testmeddelande har även löpnummer förutom anropssignaler, rapport och lokator. Nummerserien behöver inte starta på 1 och får ha luckor, allt för att inte hindra att man kör även i Reg1-testen. Logg för kvartalstesten laddar du upp som vanligt uppe till vänster, länk till Reg1 logrobot hittar du en bit ner i vänsterkolumnen.

Logga WSJT-X och SSB/CW i samma logg. SM4KUH som gjort convertern från Cabrillo till EDI använder den inte själv, utan låter N1MM lyssna efter QSO-info som WSJT-X skickar ut. Det finns redan beskrivet på nätet, t ex på https://www.qsl.net/w3mie/articles/wsjt-x%20with%20jtalert%20and%20n1mm.html. Resultatet blir att digi-QSO loggas automatiskt, SSB, CW och FM loggar man som vanligt i N1MM. Tipsa gärna om andra praktiska saker. Tack Christer för tipset.

Klicka här för äldre nyheter
Roboten tar inte emot loggar med QSO utanför testtid, kolla datum om tiderna verkar rätt men roboten klagar.
Som vanligt är det bra att kolla bästa QSO om det verkar riktigt.
Portabel i distrikt 4 skrivs /4/P. /4P betyder att stationen var i Sri Lanka.

0Z dvs noll zäta förekommer flera gånger. Det kan vara svårt att se med vanligt teckensnitt, vi har nu Ø som noll i tabeller mm.

Contestmanager är SM4HFI/Jan och SM6NZB/Tommy är biträdande contestmanager. Har ni frågor om loggar, tester och resultat når ni oss på vhfcontest@ssa.se

Välj år för att se rätt "Best of 9".
För historiska data 2009 - 2012 se http://old.ssa.se/vhf. Tidigare från ham.se/vhf är nu flyttade hit, contest.ssa.se/vhf/topplistor.htm. NAC28 2005 - 2009 finns på http://sk4ao.net/nac28

Info om övriga VHF-sektionen finns på www.ssa.se/vhfuhfshf/
In English

Welcome to the new contest-site of SSA. You'll be able to upload your contest logs here, find claimed scores and final results.

NAC28 meteor scatter with MSK144 of 28,325

At the NRAU meeting 5 - 6 September, EDR proposed to recommend a frequency for MSK144. The decision was to recommend 28.325 MHz for that mode. Feel free to write a comment in the log if you use it!

NAC28 proposal for rule change

At the NRAU meeting 5 - 6 September, EDR proposed to have a common log robot and to remove the division into different modes of transport. A working group was set up with OZ4VW, SM4HFI, TF3DC, OH6ZZ and LB3RE to address the issue during September - October. I = SM4HFI think the division can remain, otherwise we risk that it will only be digital modes. With a common robot, point calculation needs to be the same. For example, OH has relative points, the winner always gets 1000 points and the others get a score relative to the winner's results. This means that activity in worse conditions is rewarded, which I think is good. Feel free to write a line to vhfcontest@ssa.se about what you think.

ESTONIAN OPEN VHF/UHF/SHF FIELD DAY third weekend of July. ERAU invite for a field day contest third weekend of juli, saturday 18 July. Different time for each band, multiple passes for each band, only CW, SSB and FM, so check the rules! You find them at https://www.erau.ee/images/Voistlustulemused/ULL_FD/ES-OPEN-VUSHF-FD_rules_eng.pdf. At least one contact with a station in Estonia is required to get a score. Sunday morning there is a sub contest on 50 MHz and 70 MHz on SSB och FM. On 70 MHz also MGM is allowed.

Web tool for EDI file generation

Zbyněk OK2PIN has created a web page where you can enter your station and QSO info and create a REG1TEST EDI file, format for log submission in VHF Contests. For NAC QSO numbers are omitted and Square bonus 500 Points per Square is added. You find the tool at http://ok2kjt.net/edi. Many thanks to Zbyněk for this tool, many have asked for it!

SM-OH contest 2018 May 19 - 20 The SM - OH competition take place on 144, 432 and 1296 MHz! Saturday 17 - 21 z CW and Sunday 06 - 10z phone. Contest message is report, QSO number and locator. Log upload at contest.ssa.se. Rules in swedish. Translated by Google here.

SM Quarterly phone contest Along with Reg1 contests in march, may, september and october SSA have a domestic phone contest at 8 - 11 CET, i.e. Sunday morning. 144 MHz only except for october, when we are on 432 MHz. Rules state that numbers may have gap and don't need to start from 001, to allow operation also in the Reg1 contests as well. We hope it may increase activity of smaller stations in Sweden also in Reg1 contests.

Finland wins SM-OH. The result is at OH contest site www.oh6zz.com/2017/ohsm/ohsm_2017.html.

St.-Petersburg Open VHF Championship juni 10, 2017 at 15 - 19 UTC. A mail from Eugene RK1AA with info came with link to the english rules http://alrs.info/articles.php?article_id=123. Bands are 144, 432 and 1296 MHz. Contest message is RST, QSO number and locator. Send EDI-logs in REG1TEST-format to vhf@alrs.info. Deadline for logs is 21:00 UTC June 20, 2017

NAC Open januari 31:th Only 12 participants worked more than one NAC Open in 2016 so we thought about letting it die calmly. But some requests made me add it again way too late. We will discuss the matter at Nordic VHF meeting at Tjörn in june.

Sweden wins SM - OH competition!
No objections on the preliminary result, so now it is finalized. You find it here

Sweden wins SM - OH competition! Results and complete QSO-list is at this place. Send mail before 2016-06-15 to vhfcontest@ssa.se if you think an evaluation is eroneous. This is the only VHF contest where cross check is made in SM. Regular NAC have about same error rate.

SM-OH, Finland wins
Final score is now at alternate location sk4ao.net/vhf/smoh14 along with complete QSO list.
Jan SM4HFI

2013-08-01: World wide radio amateurs are welcome to participate in the NAC-28 contests first thursday of the month. Exchange is report and full grid locator i.e. JO89JO. Log submission is not mandatory.
   Recommended logging software in english: UCXLog.
   Choose contest "NAC 10m". Choose mode CW/SSB/FM(Mixed)/Digital after selecting the contest.
   Upload your log (EDI-Format - default in UCXLog) in the "Upload Log" menu on the left.